Hala pre STK – Stará Ľubovňa, SR

Hala pre autoservis – Sereď, SR

Logistická hala – Banská Bystrica, SR

Nadstavba oceľovej konštrukcie pre administratívnu budovu – Bratislava, SR

Administratívno-obchodná budova – Brezno, SR

Vstavané plošiny a priečky – Brno, ČR

Obchodno-servisná hala – Rakovo, SR

Strecha – Vlkanová, SR

Výrobná hala – Veľký Krtíš, SR

Športová hala – Čerčany, ČR