Presklená fasáda zubné centrum – Poprad, SR

Oceľová konštrukcia telocvičňa – Zvolen, SR

Výrobná a skladovacia hala – Hlohovec, SR

Strojovňa – Brno, ČR

Garáž – Bedzany, SR

Jazdecká hala – Vígľaš – Pstruša, SR

Kúpeľný dom – Piešťany, SR

Bytový komplex – Bratislava, SR

Výšková administratívna budova – Banská Bystrica, SR

Výrobná a skladovacia hala pre nábytok – Malužiná, SR

Autobusová stanica – Sedlčany, ČR

Hala pre kravín a seník – Zohor, SR

Mraziarenská hala s expedíciou – Nové Mesto nad Váhom, SR

Skladová hala – Liptovský Mikuláš, SR

Hala pre STK – Stará Ľubovňa, SR

Hala pre autoservis – Sereď, SR

Logistická hala – Banská Bystrica, SR

Nadstavba oceľovej konštrukcie pre administratívnu budovu – Bratislava, SR

Administratívno-obchodná budova – Brezno, SR

Vstavané plošiny a priečky – Brno, ČR

Obchodno-servisná hala – Rakovo, SR

Autobudová stanica – Sedlčany, ČR

Predajňa, kancelárske priestory so skladom – Jihlava, ČR

Administratívna budova – Brno, ČR

Strecha – Vlkanová, SR

Výrobná hala – Veľký Krtíš, SR

Športová hala – Čerčany, ČR

Autosalón AUDI – Dunajská Streda, SR

Administratívna budova – Praha, ČR

Protipožiarna priečka – Írsko