Skip to main content

Oceľové priehradové väzníky

Oceľové priehradové väzníky vyrábané v spoločnosti METICON sa využívajú pre svoje vynikajúce konštrukčné vlastnosti hlavne pri modernej výstavbe halových objektov, budov alebo strešných konštrukcií. Oceľové priehradové väzníky majú statickú, technickú, konštrukčnú a ekonomickú výhodu v tom, že dokážu prekonať požadovaný rozpon až do 80 metrov.

Výroba vo výrobnom závode METICON, a.s. je  v systéme riadenia výroby podľa  EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia EXC2 alebo EXC3 a vnútropodnikových smerníc ako aj ďalších noriem, vyhlášok a zákazníckych požiadaviek.

Pri použití oceľových priehradových väzníkov METICON, nie je potrebné počítať s použitím dodatočných podperných stĺpov. Takto je možné vytvoriť vnútornú alebo vonkajšiu dispozíciu, ktorá neobmedzuje členenie priestoru.

Oceľové priehradové väzníky METICON vytvárajú voľný dispozičný priestor. Konštrukčný tvar oceľových priehradových väzníkov zároveň umožňuje umiestnenie a upevnenie horizontálnych inštalačných a technologických rozvodov v jeho častiach.

Oceľové priehradové väzníky METICON nachádzajú svoje využitie aj pri projektoch v ktorých sa kladie dôraz na architektúru. Tvarom a konštrukciou oceľových priehradových väzníkov je možné moderným spôsobom zvýrazniť architektonické riešenie modernej haly alebo budovy.

Oceľové priehradové väzníky a ich výhody


  • veľkorozponové oceľové priehradové väzníky až do 80 m
  • vytvorenie voľného vnútorného priestoru
  • oceľové priehradové väzníky s voliteľným konštrukčným riešením
  • ekonomické riešenie pre konštrukciu
  • oceľové priehradové väzníky s nízkou hmotnosťou
  • rýchla a bezpečná montáž
  • nízke náklady na prepravu