Priemyselné schodiská a zábradlia


Môžu byť dodávané ako súčasť vstavaných a technologických plošín.

Typ a vzhľad oceľového schodiska a zábradlia je konzultovaný so zákazníkom a generálnym projektantom. Pri návrhu schodiskových stupňov sa volí alternatíva s oceľovými podlahovými roštami (pororoštami) v prevedení FeZn resp. plechom v kombinácii s betónovou zálievkou , dlažbou alebo schodiskovými stupňami v drevenom prevedení (využíva sa hlavne pri točitých schodiskách).

K schodiskám sú štandardne dodávané aj zábradlia, ktoré môžu byť vyrobené z oceľových uzavretých profilov kruhového alebo štvorhranného prierezu a iných profilových materiálov.

Z estetických dôvodov sa v administratívnych resp. civilných objektoch v súčasnosti vo veľkej miere používajú aj zábradlia vyrábané z nehrdzavejúcej ocele.

Pomocné oceľové konštrukcie pre strešné a fasádne prvky a upevnenie výplní otvorov


Využitie nachádzajú v existujúcich objektoch ako aj v objektoch novostavieb, kde nosnú konštrukciu stavby (skelet) , môže tvoriť oceľová alebo železobetónová konštrukcia.
Môžu byť vyrobené z valcovaných profilov otvoreného prierezu (U, UPE,UE) a uzavretého štvorhranného prierezu a iných profilových materiálov ako sú napríklad ekonomické profily valcované za studena v povrchovej úprave FeZn.

Návrh pomocných oceľových konštrukcií ( typ, veľkosť, rozmiestnenie profilov) závisí od statického výpočtu, požadovanej požiarnej odolnosti a pod.

Požiarne a výlezné rebríky


Nevyhnutnou súčasťou každej priemyselnej a civilnej budovy z pohľadu bezpečnosti a požiarnej ochrany sú požiarne resp. jednoduché výlezné rebríky v počte a ich umiestnením, ktoré vychádza z projektovej dokumentácie a zodpovedá príslušným normám a štandardom.

Návrh a výroba požadovaných typov rebríkov je v súlade s projektovou dokumentáciou s prihliadnutím na ich umiestnenie, spôsob upevnenia a výšku objektu pri dodržaní požadovaných štandardov a platných noriem.