Pomocné oceľové konštrukcie

Pomocné oceľové konštrukcie z výrobného závodu spoločnosti METICON, a.s. tvoria súčasť montovaných hál, halových objektov, budov, stavebných objektov, technologických celkov alebo strojných technológií.

Pomocné oceľové konštrukcie majú statickú, technickú, konštrukčnú a ekonomickú výhodu v ich nízkej hmotnosti, vysokej pevnosti a variabilite riešení.

Pomocné oceľové konštrukcie METICON, a.s. môžu byť aj konštrukčným a technickými prvkami všade tam, kde sa kladie dôraz na architektúru a dizajn. Oceľové konštrukcie navrhnuté vo voliteľnom tvare, takto zvýraznia moderné architektonické riešenie projektu.

Výroba vo výrobnom závode METICON, a.s. je  v systéme riadenia výroby podľa  EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia EXC2 alebo EXC3 a vnútropodnikových smerníc ako aj ďalších noriem, vyhlášok a zákazníckych požiadaviek.

Pomocné oceľové konštrukcie a ich využitie


 • vstavané a technologické plošiny z ocele
 • priemyselné schodiská a zábradlia z ocele
 • oceľové konštrukcie potrubných mostov pre oceľové potrubia
 • žeriavové dráhy
 • oceľové konštrukcie a prvky pre architektúru
 • oceľové konštrukcie pre uchytenie technológií, vzduchotechnických a vykurovacích telies a rozvodov
 • oceľové markízy a prístrešky
 • požiarne a výlezné rebríky z ocele
 • klampiarske a hranené profily
 • pomocné oceľové konštrukcie pre uchytenie strešných a fasádnych prvkov
 • pomocné oceľové konštrukcie pre uchytenie výplní otvorov /okná, dvere, brány/
 • nosné oceľové konštrukcie pre presklené fasády
 • iné oceľové výrobky /držiaky reklamných tabúľ a bilboardov, plotové dielce, mreže, brány a pod./