Skip to main content

Zámočnícke konštrukcie a zámočnícke výrobky

Zámočnícke konštrukcie a zámočnícke výrobky z výrobného závodu spoločnosti METICON tvoria súčasť doplnkových konštrukcií, ktoré sa používajú hlavne pri výstavbe  montovaných hál, halových objektov, budov, stavebných objektov, technologických celkov alebo strojných technológií.

Zámočnícke konštrukcie a zámočnícke výrobky môžu byť vyrobené v rôznom prevedení a technickom riešení. Výhodou týchto konštrukcií je ich pevnosť, nízka hmotnosť, dlhá životnosť a variabilita.

Zámočnícke konštrukcie a zámočnícke výrobky  METICON môžu byť aj súčasťou projektov všade tam, kde sa kladie dôraz na dizajn a architektúru. Zapracovaním týchto konštrukcií do projektov vo voliteľnom tvare a riešení je takto možné zvýrazniť moderné architektonické riešenie investičného zámeru.

Výroba vo výrobnom závode METICON, a.s. je  v systéme riadenia výroby podľa  EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia EXC2 alebo EXC3 a vnútropodnikových smerníc ako aj ďalších noriem, vyhlášok a zákazníckych požiadaviek.

Zámočnícke konštrukcie a zámočnícke výrobky a ich využitie


 • vstavané a technologické plošiny z ocele
 • priemyselné schodiská a zábradlia z ocele
 • oceľové konštrukcie potrubných mostov pre oceľové potrubia
 • žeriavové dráhy
 • oceľové konštrukcie a prvky pre architektúru
 • oceľové konštrukcie pre uchytenie technológií, vzduchotechnických a vykurovacích telies a rozvodov
 • oceľové markízy a prístrešky
 • požiarne a výlezné rebríky z ocele
 • klampiarske a hranené profily
 • pomocné oceľové konštrukcie pre uchytenie strešných a fasádnych prvkov
 • pomocné oceľové konštrukcie pre uchytenie výplní otvorov /okná, dvere, brány/
 • nosné oceľové konštrukcie pre presklené fasády
 • iné oceľové výrobky /držiaky reklamných tabúľ a bilboardov, plotové dielce, mreže, brány a pod./