Klampiarske a hranené a ohýbané profily a prvky


Hranené prvky sú vyrobené na tandemovom ohraňovacom lise o celkovej dĺžke 2 x 3000 m (max. dĺžka hraneného prvku je 6000 mm) pričom maximálna hrúbka hranených prvkov je 10,00 mm.

Materiál na výrobu profilov a prvkov je plech v prevedení FeZn, lakovaný plech alebo oceľový plech bez povrchovej úpravy.

Hranené profily a klampiarske prvky sa používajú v stavebnom odvetví ( ako pomocné konštrukcie pre strešné a fasádne systémy, výplne otvorov pre okná, dvere a brány, transparentné fasády atď.) ako aj polotovary pri výrobe zložitejších strojárenských celkov.