VÝROBA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ


 • oceľové konštrukcie pre montované haly a budovy
 • pomocné a technologické oceľové konštrukcie
 • výroba oceľových nosníkov
 • výroba oceľových priehradových a rámových väzníkov
 • výroba zváraných oceľových nosníkov
 • zakružovanie oceľových plechov
 • vstavky, schodiská, rebríky a iné zámočnícke konštrukcie

VÝROBA HLINÍKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ


 • opracovanie hliníkových profilov
 • výroba presklených fasád
 • výroba hliníkových okien
 • výroba hliníkových dverí
 • hliníkových profily pre odvetrané fasády
 • interiérové presklené priečky