Oceľové väzníky

Oceľové väzníky z výrobného závodu spoločnosti METICON sa využívajú pri výstavbe halových objektov, budov, strešných konštrukcií alebo technologických celkov. Oceľové väzníky majú statickú, technickú, konštrukčnú a ekonomickú výhodu v ich nízkej hmotnosti, vysokej pevnosti a variabilite riešení.

Výroba vo výrobnom závode METICON, a.s. je  v systéme riadenia výroby podľa  EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia EXC2 alebo EXC3 a vnútropodnikových smerníc ako aj ďalších noriem, vyhlášok a zákazníckych požiadaviek.

Oceľové väzníky METICON však najväčšie uplatnenie nachádzajú v súčasnej modernej výstavbe. Oceľ je kvalitný materiál s vynikajúcimi vlastnosťami vďaka ktorým je možné v kombinácii s modernými statickými a konštrukčnými softvérmi navrhovať rôzne prevedenia oceľových väzníkov.

Oceľové väzníky z výrobného závodu METICON v projekčných riešeniach môžu zároveň zvýrazniť dôraz na architektonické riešenie projektov. V súčasnosti sa často využívajú oceľové väzníky v kombinácii materiálov ako napríklad sklo a hliník na vytvorenie moderných projektových riešení. Navrhovaním voliteľných tvarov oceľových väzníkov METICON je takto možné moderným spôsobom zvýrazniť architektonické riešenie modernej haly alebo budovy.

Oceľové väzníky a ich výhody


  • oceľové  väzníky s voliteľnými rozmermi
  • nízka hmotnosť oceľových väzníkov
  • vysoká pevnosť oceľových väzníkov
  • vytvorenie voľného vnútorného priestoru
  • oceľové  väzníky s voliteľným konštrukčným riešením
  • ekonomické riešenie pre konštrukciu
  • oceľové väzníky pre modernú architektúru
  • rýchla a bezpečná montáž
  • nízke náklady na prepravui