OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

Oceľové konštrukcie vyrábané našou spoločnosťou METICON, a.s.  nachádzajú široké možnosti využitia v stavebníctve alebo v priemysle. Oceľové konštrukcie sú vyrábané výroby podľa  EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia EXC2 alebo EXC3 a vnútropodnikových smerníc ako aj ďalších noriem, vyhlášok  a zákazníckych požiadaviek.

Oceľové konštrukcie sú pre svoje vynikajúce a jedinečné vlastnosti jedným z hlavných materiálov používaných pri výstavbe moderných oceľových hál a budov. Navrhované riešenia moderných oceľových stavieb sa vyznačujú variabilitou a rýchlosťou výstavby ako aj nízkymi investičnými nákladmi v porovnaní s iným systémom výstavby.

Oceľové konštrukcie pre moderné haly a budovy


 • oceľové haly
 • montované  haly
 • výrobné a skladové haly
 • logistické haly
 • potravinárske haly
 • poľnohospodárske  haly
 • technologické  haly
 • obchodné a predajné haly
 • haly pre obchodné centrá
 • haly pre autosalóny a motosalóny
 • haly pre autoservisy, autodielne, dielne
 • montážne haly a servisné haly
 • parkovacie domy
 • kancelárske haly
 • administratívne budovy

Oceľové konštrukcie pre stavebné objekty


 • oceľové zvárané nosníky pre medzipodlažia
 • oceľové zvárané nosníky pre strechy
 • oceľové priehradové väzníky
 • oceľové rámové väzníky
 • oceľové stĺpy
 • oceľové plošiny a podesty
 • zámočnícke výrobky (zábradlia, ploty, schody, rebríky)
 • oceľové konštrukcie pre opláštenie hál a budov
 • oceľové konštrukcie pre fasádne systémy
 • pomocné oceľové konštrukcie pre okná, dvere, presklenia
 • reklamné oceľové pútače
 • oceľové konštrukcie pre portály dopravného značenia

Oceľové konštrukcie pre technológie


 • oceľové konštrukcie pre technologické zostavy
 • nosné oceľové konštrukcie technológií
 • technologické oceľové plošiny
 • technologické oceľové medzipodlažia
 • oceľové zvarence
 • oceľové konštrukcie pre časti strojných technologických zariadení


most z ocele