Výroba oceľových konštrukcií


Výroba oceľových konštrukcií v certifikovanom výrobnom závode METICON, a.s. je  v systéme riadenia výroby podľa  EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia EXC2 alebo EXC3 a vnútropodnikových smerníc ako aj ďalších noriem a vyhlášok prípadne podľa dohody a zákazníckych požiadaviek.

Certifikovaná kvalita spoľahlivého výrobného závodu METICON, a.s. – divízia – výroba oceľových konštrukcií je vyhľadávaná odberateľmi na území Slovenskej republiky a zo zahraničia. Oceľové konštrukcie z certifikovaného výrobného závodu METICON, a.s. nachádzajú využitie v Českej republike, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Francúzku, Taliansku a aj v Južnej Amerike.

METICON, a.s.- výrobný závod oceľových konštrukcií úspešne realizoval dodávky pre rôzne sektory stavebníctva a priemyslu.

Príprava výroby


Príprava výroby oceľových konštrukcií zabezpečuje vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie v softvérovom riešení TEKLA SCTRUCTURES ako aj komplexné materiálové zabezpečenie zákazky.

Kvalita výroby


Kvalita a tradícia výroby oceľových konštrukcií vo výrobnom závode METICON je zabezpečená skúsenosťami pracovníkov v oceliarskom priemysle ako aj strojnými a technologickými zariadeniami vo výrobe.

Výrobný proces


Systém  procesu výroby oceľových konštrukcií je plánovaný a výroba oceľových dielcov prebieha podľa výrobno-technickej dokumentácie, materiálového zabezpečenia, časového harmonogramu až po expedíciu vyrobených dielcov.

Ponúkame nasledovné služby k výrobe oceľových konštrukcií


  • poradenstvo a konzultácie pre oblasť oceľových konštrukcií
  • návrhy a technické riešenia oceľových konštrukcií
  • statika oceľových konštrukcií
  • optimalizácia statických návrhov oceľových konštrukcií (úspora nákladov)
  • vypracovanie výrobnej dokumentácie oceľovej konštrukcie v programe TEKLA STRUCTURES
  • montážne výkresy a montážne zostavy pre oceľové konštrukcie