Skip to main content

Oceľové zvárané väzníky

Oceľové zvárané väzníky sú vyrábané vo výrobnom závode METICON automatizovaným zváracím zariadením s technológiou zvárania pod tavivom s dvomi zváracími hubicami, kde horí oblúk medzi zváraným prvkom a prídavným drôtom a oblasť zvaru je zasypaná vrstvou taviva. Výroba vo výrobnom závode METICON, a.s. je  v systéme riadenia výroby podľa  EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia EXC2 alebo EXC3 a vnútropodnikových smerníc ako aj ďalších noriem, vyhlášok a zákazníckych požiadaviek.

Oceľové zvárané väzníky technologickým zváraním prebieha súčasne medzi dvomi zváracími hubicami rýchlosťou až 3 x 40 bm / hodina pri dosiahnutí a dodržaní maximálnej kvality a vzhľadu zvarov.

Oceľové zvárané väzníky majú vysokú kvalitu zvarov, ktorá je zabezpečená zlepšením mechanických vlastností navareného kovu v spoľahlivej ochrane zvarového kúpeľa tavivom.

Pre zváranie oceľových väzníkov pod tavivom je charakteristický hlboký zvar do základného materiálu.

Základné technické parametre zváraných dielov


Dĺžka dielu:  do 12 000 mm

Šírka dielu:  do 500 mm

Hrúbka plechov:  do 30 mm

Výška zvarenca: do 1 200 mm

Materiál:   oceľ

Využitie technológie zváraných väzníkov


  • ťažké oceľové konštrukcie
  • oceľové konštrukcie objektov
  • oceľové konštrukcie hál
  • optimalizácia konštrukčných riešení
  • individuálne konštrukčné a tvarové návrhy väzníkov
  • technologické oceľové konštrukcie