Oceľové zvárané nosníky


Pri zváraní oceľových nosníkov využívame automatické zariadenie s technológiou zvárania pod tavivom s dvomi zváracími hubicami kde horí oblúk medzi zváraným prvkom a prídavným drôtom a oblasť zvaru je zasypaná vrstvou taviva.

Uvedená metóda zvárania umožňuje zváranie dvomi hubicami rýchlosťou až 2 x 40 m/hodinu pri dosiahnutí a dodržaní maximálnej kvality a vzhľadu zvarov.

Kvalita zvarov je zabezpečená zlepšením mechanických vlastností navareného kovu zásluhou spoľahlivej ochrany zvarového kúpeľa tavivom.

Pre zváranie pod tavivom je charakteristický hlboký prievar do základného materiálu.

Základné technické parametre zvarovaných dielov


  • Dĺžka dielu:           do 12 000 mm
  • Šírka dielu:            do 500 mm
  • Hrúbka plechov:    do 30 mm
  • Výška zvarenca:    do 1 200 mm
  • Materiál:                zvariteľná oceľ triedy 11

Využitie technológie


  • ťažké oceľové konštrukcie /konštrukcie objektov, mostov, technologické konštrukcie a pod./