Výrobná dokumentácia

Výrobná dokumentácia (výrobno-technická dokumentácia) – slúži pre potrebu výroby oceľových konštrukcií.

Vytvorením modelu oceľovej konštrukcie v softvérovom riešení napr. TEKLA STRUCTURES vidieť komplexný náhľad na oceľovú konštrukciu objektu (napr. 3D). Zároveň je možné detailne zobraziť potrebné paramtre / riešenia pre napojenie nadväzujúcich konštrukcií alebo potrebu doplnenia chýbajúcich prvkov.

Následne sa z odkontrolovaného modelu vytvoria výrobné výkresy pre každý prvok samostatne s technickými poznámkami (rozmery, hrúbky, otvory, prípadne zvary, platne a podobne). Tieto technické výkresy slúžia následne pre potreby výroby a podľa nich sa prvky vyrábajú vo výrobnom závode.

Tvorba/ vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie vychádza z dokumentácie statiky oceľových konštrukcií II. stupeň (realizačný stupeň statiky oceľových konštrukcií).

axonometria haly 10