Oceľová konštrukcia telocvičňa – Zvolen, SR

Výrobná a skladovacia hala – Hlohovec, SR

Strojovňa – Brno, ČR

Garáž – Bedzany, SR

Jazdecká hala – Vígľaš – Pstruša, SR

Výrobná a skladovacia hala pre nábytok – Malužiná, SR

Autobusová stanica – Sedlčany, ČR

Hala pre kravín a seník – Zohor, SR

Mraziarenská hala s expedíciou – Nové Mesto nad Váhom, SR

Skladová hala – Liptovský Mikuláš, SR