Zakružovanie oceľových plechov

Zakružovanie oceľových plechov sa využíva pri výrobe rôznych oceľových konštrukcií alebo technologických celkov. Zakružovanie je technologický proces v ktorom je potrebné dosiahnuť požadovanú valcovitosť (rádius alebo priemer) konečného výrobku. Zakrúžené plechy tvoria obvykle konštrukčné časti výrobkov.

Zakružované plechy


  • Zakružovanie oceľových plechov je technologicky prevedené na  4-valcovej hydraulickej zakružovačke  s CNC grafickou riadiacou jednotkou, ktorá zabezpečuje a umožňuje komfortné zakružovanie plechov s predohybom a poskytuje maximálnu presnosť počas celej doby zakružovania kužeľových a elipsovitých tvarov s rôznym rádiusom a priemerom
  • Geometria strojnej technológie a horizontálneho vkladania plechov umožňuje to, že na koncoch plechov zostávajú len minimálne rovné plochy.
  • Plech je zakružený technológiou počas jedného prechodu plechu (vrátane predohybov ).
  • Možnosť zakružovania aj kužeľových a elipsovitých tvarov.

Zakružovanie plechov | Technické parametre


Predohyb:       12,4 mm pri zakružovanej dĺžke 1 550 mm

Zakruženie:     15,6 mm pri zakružovanej dĺžke 1 550 mm

Predohyb:        8,8 mm pri zakružovanej dĺžke 3 100 mm

Zakruženie:     11 mm pri zakružovanej dĺžke 3 100mm