Zakružované plechy


  • pre zakružovanie plechov využívame 4-valcovú hydraulickú zakružovačku s CNC grafickou riadiacou jednotkou, ktorá zabezpečuje a umožňuje komfortné zakružovanie plechov s predohybom a poskytuje maximálnu presnosť počas celej doby zakružovania.   zakružovanie aj kužeľových a elipsovitých tvarov.
  • vďaka geometrii stroja a horizontálneho vkladania plechov ostanú na koncoch len minimálne ploché plochy
  • celý plech je zakružený počas jedného prechodu plechu /vrátane predohybov/
  • možnosť zakružovania aj kužeľových a elipsovitých tvarov

Základné technické parametre zakruženia


Predohyb:        12,4 mm pri zakružovanej dĺžke 1 550 mm

Zakruženie:     15,6 mm pri zakružovanej dĺžke 1 550 mm

Predohyb:        8,8 mm pri zakružovanej dĺžke 3 100 mm

Zakruženie:     11 mm pri zakružovanej dĺžke 3 100mm

Využitie technológie


  • výroba tlakových nádob
  • výroba chemických zariadení
  • lodný priemysel