Presklená fasáda zubné centrum – Poprad, SR

Kúpeľný dom – Piešťany, SR

Bytový komplex – Bratislava, SR

Výšková administratívna budova – Banská Bystrica, SR

Autobudová stanica – Sedlčany, ČR

Predajňa, kancelárske priestory so skladom – Jihlava, ČR

Administratívna budova – Brno, ČR

Autosalón AUDI – Dunajská Streda, SR

Administratívna budova – Praha, ČR

Protipožiarna priečka – Írsko