Poradenská činnosť a návrh optimálneho riešenia v predprojektovej fáze


 

Optimálny a kvalitný návrh riešenia objektu ešte vo fáze pred prípravou samotného projektu je prvým predpokladom, že finančné prostriedky zákazníkov a investorov budú vynaložené efektívne a súlade s ich predstavami o vzhľade, funkčnosti a technickými parametrami objektu.

 

Naša spoločnosť disponuje personálom, ktorý dokáže ešte v tejto fáze ponúknuť poradenstvo a konzultácie  týkajúce sa optimálneho dispozičného riešenia objektu, voľbe typu materiálov a vhodnej koncepcie objektu v súlade s požadovanými parametrami.