VÝROBA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ


Výroba oceľových konštrukcií v certifikovanom výrobnom závode METICON, a.s. je  v systéme riadenia výroby podľa  EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia EXC2 alebo EXC3 a vnútropodnikových smerníc ako aj ďalších noriem a vyhlášok prípadne podľa dohody a zákazníckych požiadaviek.

Certifikovaná kvalita spoľahlivého výrobného závodu METICON, a.s. – divízia – výroba oceľových konštrukcií je vyhľadávaná odberateľmi na území Slovenskej republiky a zo zahraničia. Oceľové konštrukcie z certifikovaného výrobného závodu METICON, a.s. nachádzajú využitie v Českej republike, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Francúzku, Taliansku a aj v Južnej Amerike.

METICON, a.s.- výrobný závod oceľových konštrukcií úspešne realizoval dodávky pre rôzne sektory stavebníctva a priemyslu.

Príprava výroby


Príprava výroby oceľových konštrukcií zabezpečuje vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie v softvérovom riešení TEKLA SCTRUCTURES ako aj komplexné materiálové zabezpečenie zákazky.

Kvalita výroby


Kvalita a tradícia výroby oceľových konštrukcií vo výrobnom závode METICON je zabezpečená skúsenosťami pracovníkov v oceliarskom priemysle ako aj strojnými a technologickými zariadeniami vo výrobe.

Výrobný proces


Systém  procesu výroby oceľových konštrukcií je plánovaný a výroba oceľových dielcov prebieha podľa výrobno-technickej dokumentácie, materiálového zabezpečenia, časového harmonogramu až po expedíciu vyrobených dielcov.

VÝROBA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ – SLUŽBY


 • poradenstvo a konzultácie pre oblasť oceľových konštrukcií
 • návrhy a technické riešenia oceľových konštrukcií
 • statika oceľových konštrukcií
 • optimalizácia statických návrhov oceľových konštrukcií (úspora nákladov)
 • vypracovanie výrobnej dokumentácie oceľovej konštrukcie v programe TEKLA STRUCTURES
 • montážne výkresy a montážne zostavy pre oceľové konštrukcie

Výroba oceľových konštrukcií pre moderné haly a budovy


 • oceľové montované haly
 • výrobné a skladové haly
 • logistické haly
 • potravinárske haly
 • obchodné a predajné haly
 • haly pre obchodné centrá
 • haly pre autosalóny a motosalóny
 • haly pre autoservisy, autodielne, dielne
 • montážne haly a servisné haly
 • parkovacie domy
 • kancelárske haly
 • administratívne budovy

Výroba oceľových konštrukcií pre stavby


 • oceľové zvárané nosníky pre medzipodlažia
 • oceľové zvárané nosníky pre strechy
 • oceľové priehradové väzníky
 • oceľové rámové väzníky
 • oceľové stĺpy
 • oceľové plošiny a podesty
 • zámočnícke výrobky (zábradlia, ploty, schody, rebríky)
 • oceľové konštrukcie pre opláštenie hál a budov
 • oceľové konštrukcie pre fasádne systémy
 • pomocné oceľové konštrukcie pre okná, dvere, presklené fasády
 • reklamné oceľové pútače
 • oceľové konštrukcie pre portály dopravného značenia

Výroba oceľových konštrukcie pre technológie


 • oceľové konštrukcie pre technologické zostavy
 • nosné oceľové konštrukcie technológií
 • technologické oceľové plošiny
 • technologické oceľové medzipodlažia
 • oceľové zvarence
 • oceľové konštrukcie pre časti strojných technologických zariadení