V súčasnosti nerealizujeme žiaden projekt s podporou EU.