Povrchová úprava oceľových konštrukcií


Kvalitná povrchová úprava oceľových konštrukcií je jedným z predpokladov dosiahnutia dlhodobej životnosti oceľových konštrukcií.

Voľba vhodného typu a prevedenie povrchovej úpravy má vplyv nielen na životnosť oceľových konštrukcií, ale aj na ich ochranu proti korózii a ich estetický vzhľad.

Technická špecifikácia povrchovej úpravy oceľových konštrukcií závisí od použitia výrobku, vplyvu prostredia a požiadaviek zákazníka. V praxi oceľové konštrukcie môže napadnúť najmä nerovnomerná korózia napr. jamková korózia, korózne praskanie a pod. Pri mnohých koróznych systémoch je vhodné skombinovať dve alebo viaceré metódy ochrany proti korózii. Dôležitá je predovšetkým správna kombinácia materiálu s ochranným povlakom. V návrhu riešenia oceľovej konštrukcie treba počítať s nutnosťou realizácie náterov po montáži oceľovej konštrukcie, z dôvodu jej inštalácie a údržby.

Povrchová úprava oceľových konštrukcií je najčastejšie riešená:

 • antikorovým základným náterom
 • vrchným náterom
 • pozinkovaním

Protipožiarna ochrana oceľových konštrukcií


Oceľové konštrukcie sú síce vyrobené z kovového nehorľavého materiálu, v dôsledku pôsobenia vysokých teplôt v prípade požiaru je nutné riešiť ich protipožiarnu ochranu. Požiarna odolnosť oceľových konštrukcií sa stanovuje podla požiarnej odolnosti oceľovej konštrukcie.

Protipožiarnu ochranu oceľových konštrukcií je možné riešiť nasledovným spôsobom:

 • protipožiarnym náterom
 • protipožiarnym nástrekom
 • protipožiarnou omietkou
 • obmurovaním
 • protipožiarnym doskovým obkladom
 • lepením obkladov z minerálnych látok

Ponúkame nasledovnú povrchovú úpravu oceľových konštrukcií


 • predpovrchová úprava oceľových profilov na priebežnej otryskávacej linke Sa 2,5. Stupeň očistenie povrchu na Sa 2,5 (otryskanie oceľovej konštrukcie, otryskanie oceľových profilov) prevedieme po dohode so zákazníkom
 • ochrana oceľových konštrukcií nátermi a nástrekmi náterovými hmotami
 • povrchová úprava oceľových konštrukcií žiarovým zinkovaním
 • povrchová úprava oceľových konštrukcií protipožiarnym náterom, protipožiarne náterové hmoty